Kranlager

kranlager-miljo.jpg

Think big! Ibland är höjden lösningen.

För vissa typer av gods och godsvolymer är kranlager den optimala lösningen. Förutom att lagersystemet har en klar fördel i att kunna maximera lagerytan på höjden, så minskas även den manuella hanteringen av gods. Lagerarbetarna får en bättre arbetsmiljö i och med att stor del av lagerhanteringen sker automatiskt. Den automatiska materialhanteringen bidrar dessutom till att man får bättre kontroll och snabbare materialflöden.

Det mycket flexibla kranlagret har många olika uppbyggnadsmöjligheter. Det spelar alltså inte så stor roll hur lagerlokalen ser ut, kranlagret anpassas enkelt efter lokalens utseende och de kapacitetskrav och typ av funktionalitet som önskas. Systemet passar till de allra flesta typer av pallar och lastbärare vilket gör det mer kompatibelt med övriga lagersystem.

Ett kranlager kan användas antingen som ett komplement, exempelvis för gods som kan plockas ihop i förväg för senare utleverans eller som huvudsakligt lager med möjlighet för in- och utlagring. Med den här typen av automatiserat lagersystem sänks inte bara lagerhanteringskostnaderna utan ger även fullständig kontroll på lagersaldo, ankomstkontroll och lagringstid vilket bidrar till en betydligt större leveransprecision.

Kranlagerställaget byggs med pallställ City som grund och med automations- och hanteringslösningar från marknadsledande specialister.